Οικογενειακή θεραπεία

Ατομική ψυχοθεραπεία

Όσο πιο εξελιγμένο είναι το άτομο πνευματικά και συναισθηματικά, τόσο πιο ώριμο είναι να ζητήσει βοήθεια για την απλή καθημερινότητά του.